Brukervilkår

Loan.no er en sammenligningstjeneste av banker, långivere og meglere. Det betyr at du IKKE søker om et lån via Loan.no - men får forslag fra långivere som kan matche din situasjon (baseret på den informasjonen du gir oss). Deretter velger du selv om du ønsker å søke hos en eller flere av disse långiverne.

Samarbeidspartnere

Loan.no skal ikke sees på som en uavhengig rådgiver. Loan.no mottar provisjon fra alle sine samarbeidspartnere. Derfor vil du bare motta forslag til relevante / interessante långivere og meglingstjenester fra Loan.no. Forslagene må ikke sees som absolutte. Informasjonen på nettsiden skal ikke betraktes som fullt dekkende for de produkter som finnes på markedet.

Kundeopplevelse

Det er viktig for oss at du får en god opplevelse i forbindelse med prosessen om å ta opp et lån. Vi vil gjøre vårt beste med å hjelpe deg så godt vi kan gjennom låneprosessen. Firstborn (inkludert Loan.no) kan derfor sende deg aktuelle nyheter og tilbud via brevpost, e-post, SMS og serviceanrop. All informasjon vi gir deg anses som en service og du kan til enhver tid melde deg av dette.

Mulighet til å klage

Ønsker du å sende inn en klage angående tjenesten kan du henvende deg til vår kundeservice, info@loan.no. Forhåpentligvis kan alle partner komme til enighet eller en felles forståelse gjennom en bra kommunikasjon. Dersom partene ikke skulle bli enige eller det ikke lykkes i å finne en løsning kan du lese mer om dine klagemuligheter via: Finansklagenemnda. Gjelder din klage lånesøknaden eller lignende kan du kontakte banken direkte.

Fraskrivning av ansvaret

Firstborn (inkludert Loan.no) er kun ansvarlig for markedsføringen av lånetjenesten og vil ikke stilles til ansvar for erstatninger og forholdet mellom låntaker og långiver.

Firstborn (inkludert Loan.no) er heller ikke ansvarlige hvis informasjon eller opplysninger kommunisert via hjemmesiden eller e-post ikke er fullstendige, oppdaterte eller dekkende.

Firstborn (inkludert Loan.no) kan derfor ikke ta på seg noe ansvar for skader eller tap, som direkte eller indirekte er forårsaket på grunnlag av den informasjonen som er blitt tilgjengelig. Informasjonen skal ikke betraktes som noe form for økonomisk rådgivning.

Firstborn (inkludert Loan.no) er drevet med et kommersielt formål. Informasjonen på nettsiden skal ikke betraktes som fullt dekkende for de produkter som finnes på markedet.